بیمارستان امیرالمومنین(ع) خدابنده- آزمایشگاه
بخش آزمایشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 مسئول بخش آزمایشگاه


❁ ❁ ❁ ❁ ❁
 


نام و نام خانوادگی : فاطمه مهدی زاده                                                                                                      تحصیلات : کارشناس ارشد علوم آزمایشگاهی


❁ ❁ ❁ ❁ ❁

AWT IMAGE
 

نمونه وظایف و مسئولیت ها:
کسب خط مشی و دستورالعمل لازم از سرپرست مربوطه
- طرح
ریزی و انجام برنامه های آموزشی و تحقیقاتی با همکاری و نظارت مسئول فنی واحد مربوطه
- مطالعه
به منظور انتخاب روشهای مناسب جهت انجام آزمایش
- دادن
دستورات لازم به بیماران و مراجعین به منظور انجام آزمایش در صورت لزوم
- انجام
امور مربوط به آماده بودن و بکار انداختن دستگاهها و سایر عوامل فنی جهت انجام آزمایشات
- بررسی
و کنترل قسمتهای مختلف دستگاههای آزمایشگاه و اعلام موارد نقص دستگاه به مقام مربوط
- راهنمایی
و کنترل کارکنان آزمایشگاه به هنگام انجام آزمایشات بر اساس دستورات مسئول فنی
- بررسی
آمار و گزارش اقدامات بصورت ماهیانه جهت ارائه به سرپرست مربوطه
- مطالعه
در مورد تکنیکهای جدید و پیشرفته آزمایشگاهی
- نظارت
بر نحوه نگهداری و کاربرد دستگاهها
- نظارت
بر نحوه کار افراد تحت نظر، تقسیم وظایف و سرپرستی و هماهنگی فعالیتهای مربوطه
- شرکت
در برنامه های آموزشی و تحقیقاتی و مطالعه آخرین پیشرفتها در زمینه شغلی
- برآورد
و اقدام در جهت تامین و تهیه لوازم و مواد مصرفی و کیت های مورد نیاز
- پیگیری
، نصب و تعمیر دستگاههای مورد نیاز و هماهنگی با واحد تجهیزات پزشکی
- آموزش
تئوری و عملی افراد تحت نظر
- نظارت
و کنترل و ارائه نظر در زمینه انتخاب روشهای مناسب به منظور حفاظت و ایمنی کارکنان
- نظارت
در رعایت نظم و انظباط اداری پرسنل حضور و غیاب و پاس ساعتی  
پیگیری امور واحد مربوطه تاسیساتی،تهیه برنامه کشیک ماهیان هپرسنل واحد، تنظیم لیست اضافه کار و طرح مشارکت،حضور و غیاب پرسنل و ارزشیابی کارکنا ن و...
- پیگیری
در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحد مربوطه
- نظارت
بر نظافت و ضد عفونی واحد مربوطه  دستگاهها و وسایل و محیط
- تلاش
در جهت هماهنگی و انجام آزمایشات درخواستی و ثبت نتایج در دفاتر مربوطه و لیست کار
- فراهم
نمودن بستر لازم جهت ارتقاء آگاهی و سطح علمی کارکنان تحت پوشش و انجام اقدامات لازم در زمینه انطباق برنامه های آموزشی با روشهای جدید
- اخذ
تدابیر لازم جهت رفع مشکلات داخلی و افزایش حس همکاری و وجدان کاری
- پیگیری
و انجام دقیق برنامه کنترل کیفی و مستند سازی در واحد مربوطه
- انجام
آزمایش مجدد بر روی موارد مشکوک در صورت لزوم
- هماهنگی
با سازمان انتقال خون جهت تهیه و تحویل به موقع خون و فراورده های خونی
- حضور
در جلسات و کمیته های بیمارستان بر حسب ضرورت
- تهیه
و تنظیم گزارشات لازم پیرامون وظایف محوله و ارائه به مسئول ذیربط
- همکاری
با سیار گروههای بهداشتی درمانی در زمینه های مربوط
- شرکت
در برنامه های اپیدمیولوژی و سایر برنامه های بهداشتی
- تهیه
وتنظیم مقالات علمی و مشارکت در امور تحقیقاتی، پژوهشی و بررسی کارهای قابل نشر
- انجام
سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امیرالمومنین(ع) خدابنده:
http://zums.ac.ir/find.php?item=33.4503.8026.fa
برگشت به اصل مطلب